About us

ემსახურე მას და სიმშვიდეში დარჩი, ამით მოვა შენთან სიკეთე.


იობი თავი 22

1
მიუგო ელიფაზ თემანელმა და თქვა:

2
"რა სარგებელი აქვს ღმერთს კაცისგან? ან რას არგებს მას, სიბრძნის მქონე?

3
ნუთუ აამებს ყოვლადძლიერს შენი სიმართლე? ან რას სარგებლობს შენი გზების უბიწოებით?

4
განა შენი ღვთისმოშიშების გამო შეგაგონებს, ანდა წამოვა შენთან ერთად სასამართლოში?

5
განა დიდი არ არის შენი ბოროტება და შენი ბრალი - უსაზღვრო?

6
რადგან არაფრის გამო ართმევდი გირაოს შენს ძმებს და სამოსელს ხდიდი ნახევრად შიშვლებს;

7
წყურვილით ტანჯულს წყალს არ ასმევდი და მშიერს პურს არ აწვდიდი;

8
ძლიერი კაცის არის ეს ქვეყანა და წარჩინებული მკვიდრობს აქ.

9
ქვრივებს ხელცარიელს ისტუმრებდი და ობლების მკლავებს მუსრავდი;

10
ამიტომ არის შენ გარშემო მა­ხეები და გაძრწუნებს უეცარი ში­ში;

11
ნათელი ბნელად გადაგექცა და დიდმა წყლებმა დაგფარეს ძილში!

12
განა ცათა მწვერვალზე არ იმყოფება ღმერთი? შეხედე ვარსკვლავთა თავანს, რა მაღალია!

13
შენ კი ამბობ: რა იცისო ღმერთმა, სქელი ღრუბლიდან რა უნდა განსაჯოსო?!

14
სქელი ღრუბელი უდევს საფარად, ვერაფერს ხედავს, ისე დადის ცის კაბადონზე.

15
ნუთუ იმ ძველ ბილიკს ადგახარ, ბოროტეულნი რომ დადიოდნენ,

16
რომლებიც ნაადრევად წარიტაცნენ და რომელთა საძირკველიც წარხოცა მდინარემ?

17
ღმერთს უთხრეს: გაგვშორდი, რას გვარგებსო ყოვლადძლიერი?!

18
მან კი სიკეთით აუვსო სახლები, თუმცაღა შორსაა ჩემგან ურჯულოთა რჩევა.

19
დაინახეს ეს მართლებმა და გაეცინათ, უწიკვლოები კი დასცინოდნენ მათ:

20
იტყვიან: "აჰა, განადგურდა ჩვენი მტერი და ცეცხლმა შთანთქა მათი ნატამალი”.

21
ემსახურე მას და სიმშვიდეში დარჩი, ამით მოვა შენთან სიკეთე.

22
მიიღე რჯული მისი პირიდან და გულში ჩაიდე სიტყვები მისი;

23
თუ დაუბრუნდები ყოვლადძლიერს, კვლავ აშენდები, მოაშორე უმართლობა შენს კარავს;

24
შენი ოქრო მტვერში გააბნიე, ოფირის ოქრო - ხევის ლოდებში;

25
მაშინ ყოვლადძლიერი იქნება შენთვის ოქრო და რჩეული ვერცხლი,

26
რადგან მაშინ დატკბები ყოვლადძლიერში და ღმერთს მიაპყრობ სახეს.

27
შეევედრები მას და მოგისმენს იგი და შეუსრულებ შენს დაპირებებს.

28
რასაც გადაწყვეტ - აგისრულდება, სინათლე გაბრწყინდება შენს გზაზე.

29
რადგან ამდაბლებს ამაყად მოლაპარაკეს, თვალდახრილს კი იხსნის!

30
იმათაც იხსნის, ვინც არაა უბიწო, აჰა, შენი ხელების სიწმიდით იხსნის მათ!”


d